tanis

  • 12 thành phố cổ nổi tiếng đã biến mất 12 thành phố cổ nổi tiếng đã biến mất
    12 thành phố này từng giữ vai trò là trung tâm văn hóa, xã hội, tâm linh… của loài người trong thế giới cổ đại nhưng ngày nay, chúng chỉ còn là những tàn tích sót lại của một thời huy hoàng.