teleportation

  • Triển vọng mới của Quantum Teleportation Triển vọng mới của Quantum Teleportation
    Quantum Teleportation (dịch chuyển lượng tử) vốn là một khái niệm nổi tiếng trong loạt phim giả tưởng Star Trek. Tuy nhiên, mới đây các nhà lý thuyết ở Đại học Quenland và Đại học Quốc Gia Úc đã đề xuất một ý tưởng mới nhằm hiện thực hóa khái niệm th&