thành phố ngầm dưới đất

  • "Vạn lý trường thành" của loài kiến "Vạn lý trường thành" của loài kiến
    Các nhà khoa học đã khai quật được một thành phố ngầm dưới đất của loài kiến với mê cung đường giao thông được ví là ngang Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc.