thái giám

  • Những bí ẩn ở chốn hậu cung của Tử Cấm Thành Những bí ẩn ở chốn hậu cung của Tử Cấm Thành
    Tử Cấm Thành ngày nay là một trong những điểm hút khách bậc nhất ở Trung Quốc. Hàng triệu người để đến đây để được tận mắt chứng kiến cách sống, nơi ở của những hoàng đế Trung Quốc ngày xưa.