tháp Eiffel xanh

  • “Cây xanh khổng lồ” giữa Paris “Cây xanh khổng lồ” giữa Paris
    Chuyện tháp Eiffel đổi màu không mấy xa lạ với dân Paris. Năm 2004, tháp Eiffel được thắp sáng bằng đèn đỏ vào dịp Tết âm lịch để đánh dấu năm ngoại giao với Trung Quốc.