tháp máu

  • Mẫu vật trị giá 800 triệu USD Mẫu vật trị giá 800 triệu USD
    Cơ quan Hàng không - Không gian Mỹ (NASA) đang lên kế hoạch thu thập mẫu vật từ tiểu hành tinh xa xôi để đem về trái đất nghiên cứu.
  • Tàu Curiosity khoan mũi thứ hai trên sao Hỏa Tàu Curiosity khoan mũi thứ hai trên sao Hỏa
    Tàu thăm dò sao Hỏa Curiosity của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) vừa thực hiện mũi khoan thứ hai vào bề mặt hành tinh đỏ để thu thập mẫu vật phục vụ việc phân tích tìm dấu vết của sự sống, UPI cho biết ngày 20/5.