thư viện ảnh

  • Những con vật to lớn nhất hành tinh (Phần 1) Những con vật to lớn nhất hành tinh (Phần 1)
    Dưới đây là hình ảnh về 7 trong số những động vật to lớn nhất trên địa cầu từ thời tiền sử tới nay. Một loài đã tuyệt chủng từ lâu, còn vài loài khác đang phải vật lộn để tồn tại.