thằn lằn mang tên tổng thống mỹ

  • Loài cá mới mang tên Tổng thống Obama Loài cá mới mang tên Tổng thống Obama
    Loài cá đặc hữu ở phía tây bắc quần đảo Hawaii được đặt tên theo Tổng thống Mỹ Obama để vinh danh nỗ lực của ông trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên.