thằn lằn ngón cánh

  • Khủng long có cánh không biết bay Khủng long có cánh không biết bay
    Trong các bộ phim, chúng tung hoành trên không trung với tốc độ khủng khiếp. Nhưng trên thực tế, lũ khủng long bay hầu như không thể thoát khỏi mặt đất vì quá nặng.