thiên hà mới

  • Kích thước thực sự của Dải Ngân hà Kích thước thực sự của Dải Ngân hà
    Những thiên hà xoắn ốc như Dải Ngân hà của chúng ta trên thực tế lớn hơn vẫn tưởng, theo nghiên cứu mới của Đại học Colorado Boulder dựa trên dữ liệu thu thập được từ kính viễn vọng không gian Hubble.
  • Phát hiện cụm thiên hà xa chưa từng thấy Phát hiện cụm thiên hà xa chưa từng thấy
    Sử dụng Kính viễn vọng không gian Hubble của NASA, các nhà thiên văn đã phát hiện một chùm thiên hà khi đang trong giai đoạn phát triển trứng nước. Đây chính là nhóm thiên hà cách xa Thái dương hệ nhất từng được quan sát, NASA cho biết.