thiên nga

  • 10 kho báu lớn nhất mọi thời đại 10 kho báu lớn nhất mọi thời đại
    Kho báu Nimrud, kho báu Thiên Nga Đen, "núi vàng" trong đền Sree admanabhaswamy,... là những kho báu lớn nhất của nhân loại đã được con người phát hiện ra.