thiết bị điện tử cấy ghép

  • Thời của các thiết bị điện tử cấy ghép Thời của các thiết bị điện tử cấy ghép
    Chưa hết choáng ngợp trước sự bùng nổ của các thiết bị công nghệ đeo trên người (wearable tech), thế giới lại tiếp tục chứng kiến sự phát triển nhanh chóng của các thiết bị cấy ghép.