thiết bị báo động

  • Tự chế thiết bị báo động đơn giản Tự chế thiết bị báo động đơn giản
    Bài viết này chúng ta sẽ tiếp tục tham khảo cách "tự chế" một thiết bị cảnh báo đơn giản dùng cho mục đích báo hiệu sự riêng tự của bạn đang bị xâm phạm hoặc..."troll" bạn bè, người thân cũng rất thích hợp!
  • Thiết bị báo động khi ví rơi Thiết bị báo động khi ví rơi
    Quên hay mất ví là sự kiện có thể gây nên cảm giác vô cùng căng thẳng. Nếu một người tốt bụng nhặt được chiếc ví, bạn sẽ có cơ hội nhận lại nó.
  • Thiết bị báo động thông minh Thiết bị báo động thông minh
    Tiếng báo động trộm inh ỏi là một trong những nguyên nhân gây phiền toái đối với cuộc sống của người dân thành phố, nhất là khi báo động giả.