thiết bị công nghệ

  • Sáng chế khoa học “chân đất”: Mừng hay lo Sáng chế khoa học “chân đất”: Mừng hay lo
    Thời gian gần đây xuất hiện nhiều sáng chế có xuất xứ từ những người chưa học hết phổ thông. Điều này đã tạo ra nhiều luồng ý kiến khác nhau về vai trò của khoa học “chân đất” và khoa học chuyên nghiệp.