thiết bị lưu trữ

  • Đến lúc kết thúc cho đĩa DVD? Đến lúc kết thúc cho đĩa DVD?
    Chúng ta đã từng chứng kiến sự ra đời của các loại thiết bị lưu trữ một thời được coi là tối tân như băng cassette, đĩa mềm… Sau vài chục năm phục vụ đắc lực, chúng đã lui vào dĩ vãng và sắp tới đây có thể đến lượt DVD, Blu-Rays.