thiết bị siêu nhỏ

  • 10 thiết bị siêu nhỏ đang thay đổi thế giới 10 thiết bị siêu nhỏ đang thay đổi thế giới
    Từ đèn laser bán dẫn nhỏ nhất thế giới cho tới một robot bay có kích thước chỉ bằng một con ong, thậm chí nhiều thiết bị trong số đó còn nhỏ tới mức không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, nhưng chúng thực sự đang thay đổi thế giới của chúng ta từng ngày.