thuyết big bang

  • Giả thuyết mới về sự hình thành vũ trụ Giả thuyết mới về sự hình thành vũ trụ
    Bên cạnh Big Bang, giới thiên văn học vừa công bố một giả thuyết mới về khởi nguồn của vũ trụ, theo đó vũ trụ có thể được tạo ra sau khi một ngôi sao sụp đổ vào bên trong hố đen.
  • Sóng hấp dẫn - Phát hiện lịch sử của nhân loại Sóng hấp dẫn - Phát hiện lịch sử của nhân loại
    "Lời tiên tri" của Einstein về sóng hấp dẫn từ hơn 100 năm trước nay đã được giải mã qua vụ va chạm kinh hoàng nhất trong vũ trụ.
  • Hố đen có bao giờ tiêu tan? Hố đen có bao giờ tiêu tan?
    Như chúng ta đã biết khi một ngôi sao rất lớn tự "đốt" hết nhiên liệu của nó, cuối cùng sẽ bị co rút lại thành 1 hố đen vũ trụ với lực hấp dẫn cực kỳ lớn đến mức ánh sáng cũng không thể thoát ra.