tiếng chim hót

  • Tại sao chim mái ngày càng ít hót? Tại sao chim mái ngày càng ít hót?
    Ở đa số các loài chim, chỉ có con trống hót, chim mái đang mất dần khả năng này. Các nghiên cứu khoa học mới được công bố gần đây đã chỉ ra căn nguyên của điều bí ẩn này.