tiền cổ

  • Thực - hư những xác chết người ngoài hành tinh Thực - hư những xác chết người ngoài hành tinh
    Từ khoảng giữa thế kỷ 20 trở lại đây, tin đồn về người ngoài hành tinh luôn là đề tài nóng ở mọi thời điểm. Đã có nhiều xác các sinh vật lạ được phát hiện. Liệu đó có đúng là những người bạn chúng ta tìm kiếm bên ngoài Trái đất?
  • Cải tiến cơ cấu động cơ xăng Cải tiến cơ cấu động cơ xăng
    Công trình nghiên cứu về giải pháp "Cải tiến cơ cấu động cơ xăng nhằm tiết kiệm nhiên liệu" của bạn đọc Tạ Tuấn Minh tại Bình Phước.
  • Cải tiến cơ cấu động cơ xăng (Kỳ II) Cải tiến cơ cấu động cơ xăng (Kỳ II)
    Mọi người đều biết đến một định luật cơ bản: Năng lượng trong tự nhiên không tự sinh ra và không tự mất đi. Nó chỉ có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác...