tiểu hành tinh 16 psyche

  • Tổng quan về tiểu hành tinh 16 Psyche Tổng quan về tiểu hành tinh 16 Psyche
    16 Psyche là một trong mười tiểu hành tinh có khối lượng lớn nhất trong vành đai tiểu hành tinh. Nó có đường kính hơn 200km và chứa xấp xỉ 1% khối lượng của cả vành đai.