token

  • Microsoft giới thiệu dịch vụ bảo mật trực tuyến mới Microsoft giới thiệu dịch vụ bảo mật trực tuyến mới
    Microsoft Live Labs vừa mới chính thức ra mắt hai dịch vụ bảo mật trực tuyến mới - Security Token Service (STS) và Relay Service. Những dịch vụ mới là một phần trong kế hoạch cung cấp các dịch vụ trực tuyến của Microsoft nhằm cạnh tranh với các đối thủ như Google hay Yahoo.