trí nhớ dài hạn

  • Phát hiện gây sốc về trí nhớ của khỉ Phát hiện gây sốc về trí nhớ của khỉ
    Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tại Đại học Aarhus, Đan Mạch chỉ ra rằng, loài khỉ lớn (đười ươi, tinh tinh, khỉ đột,…) có khả năng nhớ các sự kiện xảy ra từ những năm trước giống như con người.
  • Phát hiện chấn động về nhớ và phản trí nhớ Phát hiện chấn động về nhớ và phản trí nhớ
    Trí nhớ của con người là hữu hạn, trong khi thứ cần nhớ gần như là vô hạn. Câu hỏi đặt ra là làm sao bộ não của chúng ta có thể lọc được nguồn thông tin cần lưu giữ?
  • Lợn thông minh hơn chó và tinh tinh? Lợn thông minh hơn chó và tinh tinh?
    Các nhà khoa học ở trường đại học Mỹ phát hiện thấy loài lợn không "tối dạ" như nhiều người nghĩ mà thậm chí chúng còn thông minh hơn cả loài chó và cả tinh tinh.