trương hành

  • Vì sao các hành tinh chết? Vì sao các hành tinh chết?
    Các nhà khoa học đến từ Columbia cho biết một số hành tinh có điều kiện khá giống Trái đất, nhưng chúng vẫn là hành tinh chết vì những hành tinh này không có tấm lá chắn từ bảo vệ, nên luôn chịu tác động của hiện tượng bức xạ.