trai vằn

  • Những kẻ xâm lăng làm thay đổi thế giới Những kẻ xâm lăng làm thay đổi thế giới
    Sự xuất hiện của một sinh vật ngoại lai có thể làm biến đổi hay phá hủy vĩnh viễn quần thể động thực vật bản địa. Lịch sử phát triển tự nhiên đã ghi nhận những cuộc xâm lăng đã vĩnh viễn làm thay đổi bề mặt hành tinh của chúng ta.
  • 6 loài động vật nguy hiểm đe dọa nước Mỹ 6 loài động vật nguy hiểm đe dọa nước Mỹ
    Nhiều loài động vật như cá sát thủ, rắn siết mồi, cóc mía da độc,... đe dọa con người và động vật hoang dã ở nước Mỹ.