truy tìm vật chất tối

  • Cuộc đua tìm vật chất tối đang nóng dần Cuộc đua tìm vật chất tối đang nóng dần
    Sau khi tìm được "hạt của Chúa", các nhà vật lý lại lao đầu vào một cuộc đua mới - truy tìm vật chất tối (dark matter), thứ vật chất được cho nắm giữa chìa khoá về sự vận động của các thiên hà trong vũ trụ.