tuổi của trái đất

  • 101 điều thú vị về trái đất (Kỳ 3) 101 điều thú vị về trái đất (Kỳ 3)
    Trận động đất ở San Francisco đứng đầu. Nó gây ra 700 cái chết so với 114 của trận động đất ở Anchorage. Thiệt hại về tài sản ở San Francisco cũng lớn hơn, do hoả hoạn đã phá huỷ hầu hết các công trình bằng gỗ thời đ&oacu
  • Bạn có biết Trái Đất nhẹ hơn 50.000 tấn mỗi năm? Bạn có biết Trái Đất nhẹ hơn 50.000 tấn mỗi năm?
    Cứ mỗi năm trôi qua, bạn già hơn 1 tuổi, bố mẹ bạn già hơn 1 tuổi, người yêu bạn già hơn 1 tuổi và tất nhiên là Trái Đất cũng tăng lên 1 tuổi rồi.