tuổi thọ trung bình

  • 11 lý do khiến đàn ông đoản thọ hơn phụ nữ 11 lý do khiến đàn ông đoản thọ hơn phụ nữ
    Tuổi thọ trung bình của phụ nữ cao hơn nam giới từ 5 đến 10 năm. Từ trước khi được sinh ra cho đến các giai đoạn quan trọng trong cuộc đời, nam giới đều có nhiều khả năng thiệt mạng hơn phụ nữ.