turbin gió

  • Turbin gió không cánh quạt Turbin gió không cánh quạt
    Hãng Saphon Energy đã khởi động nguồn năng lượng xanh cho Tunisia bằng cách thiết kế các turbin gió nhưng không có cánh quạt như thông thường.
  • Lắp "vòi" thu nước từ bầu trời Lắp "vòi" thu nước từ bầu trời
    Một thiết bị chạy bằng sức gió có thể đem lại nguồn nước vô tận nhờ việc thu nước từ khí trời, một nhà phát minh Australia tuyên bố. Tiến sĩ Max Whisson, chuyên gia y tế về hưu, cho biết ông đã thiết kế một chiếc turbin gió hiệu suất cao có thể vận hành một hệ th