ty lạp thể

  • Đẳng cấp trong xã hội ong mật Đẳng cấp trong xã hội ong mật
    Trong xã hội ong mật, một ít ấu trùng được chọn làm ong chúa và đa số còn lại làm ong thợ, đó là nghiên cứu vừa được công bố trên chuyên san Journal of Proteome Research.
  • Có thể dự đoán chính xác tuổi thọ con người Có thể dự đoán chính xác tuổi thọ con người
    Các nhà khoa học tại Viện Sinh học Quốc gia Trung Quốc đã phát hiện cách để đoán chính xác tuổi thọ của loài giun - nghiên cứu được xem là bước đột phá dẫn tới khả năng dự báo tuổi thọ con người.
  • Bí mật của tuổi thọ nằm ở ruột? Bí mật của tuổi thọ nằm ở ruột?
    Người ta thường kết luận bí mật của tuổi thọ được che giấu trong “sức khoẻ” của trái tim và buồng phổi nhưng nay lại thấy nó còn nằm ở ruột. Ít nhất là ở… loài ruồi. Nhưng chẳng phải nhiều kết luận y học về con người chẳng bắt đầu từ con ruồi giấm đó sao?