uống nhiều nước lọc

  • Xử trí như thế nào sau khi uống nhầm axit? Xử trí như thế nào sau khi uống nhầm axit?
    Axit là một loại hoá chất cực mạnh và độc tính cao, chỉ mất 5 giây nó có thể gây những vết bỏng đáng sợ và sau 30 giây, nó sẽ phát huy hoàn toàn những tác động kinh khủng của mình.