ung thư ruột

  • Kỳ tích thoát ung thư nhờ thay đổi chế độ ăn Kỳ tích thoát ung thư nhờ thay đổi chế độ ăn
    Bạn có tin con người có thể đánh bại căn bệnh ung thư nan y chỉ bằng cách thay đổi chế độ ăn trong 4 tháng? Đó hoàn toàn là câu chuyện có thật về kỳ tích phi thường của một người đàn ông Anh 78 tuổi từng mắc bệnh ung thư ruột.