vành đai tiểu hành tinh

  • Khám phá mới về sao Chức Nữ Khám phá mới về sao Chức Nữ
    Sao Chức Nữ, tỏa sáng rực rỡ ở trời đêm phía bắc, sở hữu vành đai tiểu hành tinh như mặt trời của chúng ta, dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng có những hành tinh chưa được phát hiện quay quanh các ngôi sao khác.
  • Tiểu hành tinh là gì? Tiểu hành tinh là gì?
    Tiểu hành tinh, hành tinh nhỏ là những từ đồng nghĩa để chỉ một nhóm các thiên thể nhỏ trôi nổi trong hệ mặt trời trên quỹ đạo quanh Mặt trời.
  • Phát hiện "nghĩa địa" sao chổi Phát hiện "nghĩa địa" sao chổi
    Các nhà thiên văn Colombia cho hay đã tìm thấy nơi chôn thân của các sao chổi, và từ đây một số sao chổi có thể hồi sinh sau nhiều triệu năm bất động.