ván trượt điện

  • Ván trượt điện nhẹ nhất thế giới Ván trượt điện nhẹ nhất thế giới
    Một công ty của Mỹ đã phối hợp với trường đại học Stanford phát minh ra chiếc ván trượt điện nhẹ nhất thế giới với vận tốc lớn nhất có thể đến 32km. H