vũ khí sinh hóa

  • "Da nano" chặn vũ khí sinh hóa "Da nano" chặn vũ khí sinh hóa
    Đột phá trong công nghệ nano cho phép nghiên cứu những vật liệu có khả năng phát hiện và ngăn chặn phân tử độc hại, hoặc thậm chí hoạt động như da người.