vật chất mềm

  • Vì sao cát lại mềm? Vì sao cát lại mềm?
    Cát nào mềm nhất trên thế giới? Vì sao một số loại cát lại mềm hơn loại khác? Đáp án là chúng ta không biết. Không ai hiểu rõ cát hoạt động ra sao.