vật thể bay không xác định

  • Người ngoài hành tinh tới trái đất nghỉ mát? Người ngoài hành tinh tới trái đất nghỉ mát?
    Giới chức Chính phủ Anh cho rằng người ngoài hành tinh có thể tới thăm trái đất với mục đích nghỉ mát, đồng thời cũng đề xuất khai thác các công nghệ về vật thể không xác định (UFO) phục vụ cho quốc phòng nước này.