vắc xin điều trị HIV

  • Đã tìm ra vắc xin phòng HIV? Đã tìm ra vắc xin phòng HIV?
    Các nhà khoa học tuyên bố đã tạo ra một loại thuốc kháng HIV mạnh đến mức nó có thể đóng vai trò như vắc xin phòng ngừa loại virus nguy hiểm này.