vệ tinh không gian

  • Thế giới trong Avatar có thật? Thế giới trong Avatar có thật?
    Theo các nhà khoa học, hiện tượng các ngọn núi lơ lửng trong không trung, động thực vật phát sáng trong đêm tối... trong phim Avatar hoàn toàn có thể xảy ra trong đời thực.