vệ tinh truyền thông

  • Internet miễn phí cho mọi người Internet miễn phí cho mọi người
    Thập niên vừa qua đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống thông tin toàn cầu, đặc biệt là internet. Ngày nay chúng ta có thể khai thác thông tin không chỉ qua máy tính mà còn từ các thiết bị cầm tay như điện thoại thông minh, máy tính bảng.