vỏ sò

  • Phát hiện vỏ sò trên sao Hỏa Phát hiện vỏ sò trên sao Hỏa
    Bức ảnh vỏ sò trên bề mặt sao Hỏa do tàu Curiosity của NASA mới chụp đã chứng minh đại dương hành tinh đỏ từng có sự sống.