vỏ sò

  • Phương pháp mới làm tăng độ bền cho thủy tinh Phương pháp mới làm tăng độ bền cho thủy tinh
    Các nhà khoa học tại đại học McGill tại Montreal, Canada đã tạo ra một quy trình mới giúp tăng độ bền của thủy tinh và khi làm rơi, vật thể được chế tạo bằng công nghệ này sẽ có khuynh hướng bị méo thay vì gãy vỡ.