vụ nổ vũ trụ

  • Giả thuyết mới về sự hình thành vũ trụ Giả thuyết mới về sự hình thành vũ trụ
    Bên cạnh Big Bang, giới thiên văn học vừa công bố một giả thuyết mới về khởi nguồn của vũ trụ, theo đó vũ trụ có thể được tạo ra sau khi một ngôi sao sụp đổ vào bên trong hố đen.
  • Vụ nổ Big Bang là gì? Vụ nổ Big Bang là gì?
    Vũ trụ là gì? Một câu hỏi lớn đã từng đặt ra trước nhân loại suốt bao nhiêu thế kỷ. Thời xưa ở Trung Hoa cổ đại, nhà triết học Lão Tử đã cho vũ trụ là một tồn tại "vô thuỷ, vô chung, vô cùng, vô tận".