vụ nổ vũ trụ

  • Giả thuyết mới về sự hình thành vũ trụ Giả thuyết mới về sự hình thành vũ trụ
    Bên cạnh Big Bang, giới thiên văn học vừa công bố một giả thuyết mới về khởi nguồn của vũ trụ, theo đó vũ trụ có thể được tạo ra sau khi một ngôi sao sụp đổ vào bên trong hố đen.
  • Vũ trụ vô tận hay hữu hạn? Vũ trụ vô tận hay hữu hạn?
    Tôi có đọc thuyết Bigbang, trong đó có một luận cứ nói rằng vũ trụ là hữu hạn vì nếu vô hạn thì khi nhìn lên bầu trời đêm ta sẽ thấy toàn sao sáng chẳng có bóng tối. Tôi cho rằng như thế là chưa sắc đáng.