vực thẳm

  • Vật liệu tối nhất thế giới Vật liệu tối nhất thế giới
    Hãng Surrey Nanosystems của Anh đã chế tạo một loại chất phủ “siêu đen”, có khả năng hấp thu đến 99,96% ánh sáng, hay nói cách khác là toàn bộ phần ánh sáng mà mắt người thấy được.