viết code

  • Dùng C-Free để lập trình với ngôn ngữ C Dùng C-Free để lập trình với ngôn ngữ C
    Ngôn ngữ C được xem là một trong số ngôn ngữ lập trình cơ bản mà hầu như sinh viên khoa CNTT của các trường cao đẳng, đại học đều gặp phải. Thế nhưng, việc viết code trong môi trường Borland C quá đơn điệu, đôi khi bạn gặp phải những lỗi hết sức cơ bản..
  • Người khai sáng e-mail hối tiếc vì phát minh của mình Người khai sáng e-mail hối tiếc vì phát minh của mình
    Eric Allman, người đặt nền móng cho giao thức chuyển thư điện tử Sendmail phổ biến trên Internet, cho biết ông không bao giờ đồng ý triển khai dự án này nếu hình dung ra e-mail lớn mạnh và thu lợi nhuận cao như bây giờ. Hồi đó, ông viết code mà không đư