virus cúm h5ni

  • Biến thể H5N1 có thể lây sang người qua hô hấp Biến thể H5N1 có thể lây sang người qua hô hấp
    Tạp chí Nature của Anh mới đây đã công bố một kết quả nghiên cứu có liên quan đến biến thể virus H5N1. Nghiên cứu cho thấy, gen gây bệnh cúm gia cầm H5N1 rất dễ lây sang người và gây tử vong với tỷ lệ khá cao khoảng 60%.