virus cổ đại

  • Đánh thức virus từng tồn tại từ 30.000 năm trước Đánh thức virus từng tồn tại từ 30.000 năm trước
    1 nhóm nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) thông báo họ đã làm sống lại một loại virus khổng lồ nhưng vô hại, bị chôn sâu dưới lớp băng vĩnh cửu ở Siberia hơn 30.000 năm trước.