virus hiv

  • Nhiễm HIV vẫn có thể thọ tới 70 tuổi Nhiễm HIV vẫn có thể thọ tới 70 tuổi
    Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra nếu một người 20 tuổi bị dương tính với virus HIV áp dụng phương pháp điều trị kháng virus (ART) có thể sẽ sống được đến 70 tuổi.