virus máy tính

  • Mỹ phát triển virus máy tính giống quái vật Frankenstein Mỹ phát triển virus máy tính giống quái vật Frankenstein
    Cũng giống như ý tưởng tạo ra con quái vật Frankenstein bằng cách khâu các bộ phận cơ thể của nhiều người bình thường khác nhau, các nhà khoa học máy tính đang tạo ra một phần mềm virus cũng được kết nối bởi nhiều mã pilfere từ các chương trình bình thường khác nhau.
  • Xuất hiện công cụ gián điệp mạng mới nguy hiểm Xuất hiện công cụ gián điệp mạng mới nguy hiểm
    Hãng bảo mật Kaspersky Lab cảnh báo, một công cụ gián điệp mới, có liên quan đến loại virus máy tính cực độc Flame, vừa xuất hiện, gây ảnh hưởng đến các máy tính ở Lebanon, Iran và các nơi khác.