voi ma mút

  • Tìm thấy xác voi ma mút còn nguyên vẹn Tìm thấy xác voi ma mút còn nguyên vẹn
    Xác chú voi được đặt tên là “Yuka” được bảo quản cực kỳ tốt vừa được tìm thấy ở Siberia đã có tuổi đời 10.000 năm, nếu không nói là già hơn. Nêu các nghiên cứu sâu hơn khẳng định kết luận ban đầu được đưa ra thì đây là xác voi ma mút đầu tiên nói cho thấy con người đã can thiệp vào khu vực này.