xử lý âm thanh trong não

  • Người đàn ông nghe nhanh hơn nhìn Người đàn ông nghe nhanh hơn nhìn
    Do mắc một khuyết tật hiếm gặp ở não, một người đàn ông Anh luôn nghe thấy người khác nói trước khi nhìn thấy đôi môi của họ mấp máy.